loading...

Välkommen till Hangsterfer´s sweden

Hangsterfer s Laboratories, Inc. har specialiserat sig på forskning, utveckling och tillverkning av ett fullständigt sortiment av REACH kompatibla smörjmedel för metallbearbetning. Detta inkluderar emulgerbara oljor, semi-syntetisk, syntetisk, skäroljor,  EDM vätska (sänkgnistvätska) och smörjmedel för maskiner. Förbättra din ytkvalitet och verktygslivslängd vid bearbetning, slipning och formning av aluminium, krom, nickel, rost-fritt stål, titan och deras legeringar. Alla produkter tillverkas i en ISO-godkänd 9001 anläggning.

Företaget grundades 1937 och är nu inne på sin tredje generation av ledarskap och budskapet är fortfarande tydligt:"Att utveckla världens mest effektiva smörjmedel för metallbearbetning." 

Våra produkter kommer att överträffa dina förväntningar utan kompromisser för hälsa, säkerhet eller miljöhänsyn

är du förberedd?

FN har antagit ett Globaliserat Harmoniserat System (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier. I korthet innebär systemet att gemensamma kriterier ska gälla för bedömningen av kemikaliers hälso- och miljöfarliga egenskaper. CLP är den Europeiska Unionens anpassning av GHS.

produktion

Heltäckande program av skäroljor för alla användningsområden. Ökad produktion med finare ytor på den färdiga produkten och bättre livslängd på era verktyg. Hangsterfer´s maskinoljor som gejderolja och hydraulolja ingår alla i en serie kylvätskekompatibla produkter utan negativ inverkan på kyl-vätskan och håller den fri från lukt och missfärgning. 

mILJÖ & ekonomi

Alla Hangsterfer´s produkter är helt ofarliga för både människa och miljö. Innehåller inte bly, bor, farligt klor och cancerogena ämnen som ex.vis formaldehyd, bara för att nämna några av dom värsta bovarna .Skadar heller inte maskinkomponenter som  gummi, tätningslister, packningar, målade ytor etc. Frisk personal och minskade reparations-kostnader med en bättre miljö på köpet!  

HANGSTERFER´S SWEDEN
ENHÖRNINGSVÄGEN 8 A
281 43 HÄSSLEHOLM
TEL.044-24 55 70