Vad innebär det med klor och bor i skärvätskan?
Klor används i huvudsak som pH-justerande medel (bakteriedödande). Bortillsatser fungerar som emulgeringsmedel, hämmar korrosion och bakterietillväxt vilket i sin tur ger ökat utrymme att bibehålla rätt pH-värde. Borsyra är klassad som reproduktionstoxisk (skadliga för den mänskliga fortplantningsförmågan).

Stämmer det att Hangsterfer's skärvätskor och skäroljor är giftfria?
Ja det stämmer! Hangsterfer's motto är att tillverka avancerade skärvätskor som fyller full funktion utan att orsaka skada för de som kommer i kontakt med dem dagligen. Du finner aldrig några varningssymboler på våra skärvätskor.  Samtliga skärvätskor är giftfria. 100% fria från biocider, bor, formaldehyd m.m.


Måste man byta ut skärvätskan då och då?
Ja det är precis som med motorolja på bilar. Även om man tycker att man fyller på med ny skärvätska rätt så ofta så avtar de viktiga egenskaperna med tiden.  Se det hela som att du ger din maskin en service. Varför inte passa på när maskinen ändå får service av maskinreparatören? Vår rekommendation är att man byter ut skärvätskan i hela tanken en gång om året. Dessutom så finns det ofta slagg och spån i botten på tanken som man ska passa på att ta bort och rengöra för att inte skapa ett underlag för bakterietillväxt. Man kan köra skärvätskan längre än ett år men då krävs det ofta en mer avancerad skärvätskerening under hela användningstiden.

Behöver man använda systemrengörare?
Vi rekommenderar att du gör det, speciellt om du byter från ett annat fabrikat till Hangsterfer's. Vi vill inte att giftiga substanser från föregående skärvätska följer med i systemet och kontaminerar den nya skärvätskan. Dessutom är det aldrig fel att få maskinen helt rengjord då det blir en trevligare arbetsplats. Vi rekommenderar Cleanall vid byte av skärvätska. Cleanall fungerar så att att du tömmer maskinen på nuvarande skärvätska så gott det går. Slå på Cleanall 5-10% blandat med vatten i tanken till en sådan nivå att pumpen kan suga från tanken. Kör runt systemet i 30minuter så att pumpar och slangar rengörs inuti samt att avlagringar löses upp inne i maskinen och tanken. Töm sedan ut Cleanall blandingen och sug tanken riktigt torr. Slå därefter på med ny frisk skärvätska.


Är koncentrationen viktig?
Absolut är den det och ur många synpunkter faktiskt. Att hålla koll på koncentrationen förhindrar att man antingen har för fet eller för tunn blandning. Ni får alltid blandningsrekommendationer från oss baserat på er produktion. För tunn blandning resulterar i korrosion, lågt Ph och bakterietillväxt. För fet blandning resulterar i avlagningar inne i maskinen, svårrengjorda detaljer och högre kostnader för emulsionen än nödvändigt. Det är inte så att egenskaperna blir bättre ju fetare emulsionen är. Det finns en nedre och en övre gräns som man skall hålla sig inom för att få bästa resultat och ekonomi. Koncentrationen mäts med en refraktometer. Har ni ingen kan vi förse dig med en refraktometer till mycket bra pris.


Spelar det någon roll vilken gejdolja jag använder?
Ja det gör det även om många inte tror det. Ju bättre gejdolja ju lättare är det att få bort den med en skimmer. Hur vet jag om jag har en bra eller dålig gejdolja då? Jo det är mycket enkelt att kontrollera. Ta en 0,5liters PET flaska, spola den ren invändigt med vatten innan test. Fyll på med ca 1dl nyblandad skärvätska (inte gammal från tanken). Slå seda på ca 1-2cm med gejdolja och skruva på korken. I detta läge skall det synas en klar skillnad mellan skärvätska och gejdolja och en skarp linje dem emellan. Skaka sedan flaskan kraftigt och ställ den på ett bord. Separationen mellan gejdoljan och skärvätskan skall börja omedelbart och komma tillbaka till ursprungsläget inom 20-30sekunder. Gör den inte det utan att det mest liknar "grädde" i flaskan eller om du plötsligt får tre skikt typ skärvätska-grädde-gejdolja tyder detta på att det inte någon bra gejdolja. Våra gejdoljor är hypermoderna och separerar sig på 10-20 sekunder. Resultatet av en dålig gejdolja blir svåravläst refraktometer, sämre skydd för gejderna och inte minst en omedelbar energikälla för bakterietillväxt då det inte går att separera gejdoljan med en skimmer pga att den inte flyter upp till ytan utan stannar inblandad i skärvätskan.


Har hårt eller mjukt vatten någon betydelse?
Det finns en ökad risk för skumproblem med mjukt vatten.


Måste man ha en mixer?
Emulsion bildas när koncentrat blandas med vatten, aldrig tvärtom. För att få en stabil emulgering blir resultatet därför bäst om en mixer används. En kolvmixer är att föredra då den blandar emulsionen under tryck och finfördelar skärvätskan så att microdroppar bildas runt en vattendroppe. Om man använder en vanlig ventilmixer eller blandar för hand så finns risken att skärvätskan inte blir blandad korrekt och separerar sig i tanken på maskinen. Skärvätskan kan se blandad ut till färgen men om man gör koncentrationsmätningar på olika djup i tanken så ser man att koncentrationen varierar. Det finns inget sätt att rädda den skärvätska som är separerad utan ena lösningen är att tömma tanken och fylla på med ny skärvätska som är korrekt blandad.Varför mäta ph-värde på skärvätskan?
Det är viktigt att kontrollera pH-värdet regelbundet. Om pH-värdet sjunker har man antingen en för låg koncentration eller ett bakterieangrepp. pH-värdet kan antingen kontrolleras med en pH-mätare eller pH-sticka.


Hur separerar man bort läckoljor från skärvätskan?
Enklast och billigast är att använda en skimmer som placeras i tanken. Det finns även mer avancerade separatorer för centralsystem eller mobila enheter som kan flyttas runt mellan maskiner. 


Min skärvätska blir grön och missfärgar mina detaljer samt maskin!
Beror på att vissa metaller som exempelvis brons och koppar utsöndrar partiklar ut i skärvätskan. Hangsterfer´s har tagit fram en speciell skärvätska som eliminerar detta problem! Skärvätskan luktar illa!
Detta bör man ta på största allvar. Skärvätskan blandas med läckoljor och hydrauloljor, och det börjar växa bakterier som luktar illa. När bakterierna dör bildas en form av gas som inte är hälsosam att andas in. Kan leda till lungsjukdom i förlängningen och andra respiratoriska problem. Bakterierna frodas och får naturlig näring av läckoljorna om dessa inte tas bort från systemet. Regelbunden användning av skimmers elminerar detta problem. Lämpligt är att köra skimmern när skärvätskan är stilla i tanken och läckoljorna är lätthanterliga samt flyter upp till ytan. Därför är det lämpligast att köra skimmern exempelvis om nätterna om produktionen står stilla. Vi rekommenderar att man använder skimmer minst vartannat dygn för bästa effekt.


Varför blir det så mycket skum i tanken?

  • Pumpen suger in luft  -Lösning: åtgärda problemet med pumpen.
  • Skärvätskan har kontaminerats med andra vätskor - Lösning: byt skärvätskan.
  • Mjukt vatten              - Lösning: tillsätt boost.
  • Högt pumptryck     - Lösning: använd semi-syntet eller helsyntetiska skärvätskor.
  • Fel munstycke         - Lösning: änvänd annat munstycke
  • Liten tank                  - Lösning: använd semisyntet eller helsyntetiska skärvätska.
Skumdämpningsmedel finns men skall betraktas som en tillfällig lösning. Det är viktigt att hitta grundorsaken till skumningen!Kan man blanda olika skärvätskor?
Både ja och nej. Absolut inte om man byter från ett annat fabrikat till Hangsterfer's. Detta först och främst för att den tidigare skärvätskan mycket kan väl innehålla klor, bor eller formaldehyd. Dessa giftiga ämnen finns inte i våra skärvätskor och är därför skadliga för samtliga skärvätskor från Hangsterfer's.

I övrigt kan till och med vara en fördel vid byte av skärvätska inom Hangsterfer's olika typer att succesivt övergå till den nya sorten. Viktigast är att kontrollera blandbarheten och att man håller sig till samma serie av skärvätskor ex 300-500-700 serien. Byter man hela systemet på en gång bör man använda någon form av systemrengörare. Detta för att minska risken att smuts och skärvätskerester tvättas bort av den nya skärvätskan som  då kan leda till igensatta filter och översvämmning.