om hangsterfer´s laboratories

Hangsterfer s Laboratories, Inc. har specialiserat sig på forskning, utveckling och tillverkning av ett fullständigt sortiment av REACH kompatibla smörjmedel för metallbearbetning. Detta inkluderar emulgerbara oljor, semi-syntetisk, syntetisk, skäroljor,  EDM vätska (sänkgnistvätska) och smörjmedel för maskiner. Förbättra din ytkvalitet och verktygslivslängd vid bearbetning, slipning och formning av aluminium, krom, nickel, rost-fritt stål, titan och deras legeringar. Alla produkter tillverkas i en ISO-godkänd 9001 anläggning belägen i Mantua, New Jersey, USA.

Företaget grundades 1937 och är nu inne på sin tredje generation av ledarskap och budskapet är fortfarande tydligt:"Att utveckla världens mest effektiva smörjmedel för metallbearbetning." 

Våra produkter kommer att överträffa dina förväntningar utan kompromisser för hälsa, säkerhet eller miljöhänsyn.
 

Hangsterfer´s sweden ab INTEGRITETSPOLICY 2018-05-23

Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Hangsterfer´s Sweden AB hanterar personuppgifter i enlighet med Eus dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.
GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Det är Hangsterfer´s Sweden AB målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.
Exempel på vad som definieras som personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • ett telefonnummer
 • ett foto

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler och är i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Vilken information samlar vi in och vad används uppgifterna till?
Vi samlar in och lagrar informationen som du ger oss. När du kontaktar oss via telefon, e-post, brev, via hemsidan, när utesäljarna kommer och besöker dig, sociala medier och/eller evenemang som till exempel mässor. Informationen vi får av dig är till exempel namn, leveransadress, organisationsnummer eller dylikt, e-post och telefonnummer.

Skulle det vara någon viktig uppgift som saknas för att kunna fullfölja uppdraget vi har fått av er, så uppdateras dessa genom att vi kontaktar er eller om det finns uppgifter att få via nätet, som till exempel kreditupplysningsföretaget vi använder oss av.
Uppgifterna används så att vi kan fullfölja uppdraget vi får av er.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • besvara dina frågor via e-post, telefon eller direktkontakt
 • skapa och hantera kundkonto
 • behandla dina beställningar och returer
 • kontakta dig med leveransbesked
 • komma på besök
 • leverans- och garantiärenden
 • återköp
 • reklamationer
 • fakturering
 • kreditupplysning, så att vi kan analysera vilken betalningslösning vi ska erbjuda
 • bjuda in till event/evenemang
 • kundundersökningar
 • marknadsundersökningar
 • nyhetsbrev, vilket är frivilligt om man vill ha
 • analyser av användandet av vår hemsida
 • utskick av generell eller riktad karaktär via e-post eller postalt

Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer.Lagring
När du lämnar dina personuppgifter till Hangsterfer´s Sweden AB ger du medgivande till Hangsterfer´s Sweden AB att registrera och lagra köp samt att behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamålen.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

I vårt affärssystem kan man inte radera en kund när en order är lagd. Men 4 år efter senaste kontakt, går vi in och raderar personuppgifter på kundkortet i vårt affärssystem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, då till exempel om det pågår en juridisk process.


Ändamål och de lagliga grunderna

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i reklamsyfte. Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till våra leverantörer för att kunna skicka en direktleverans till dig eller till logistik- och transportföretag för att kunna skicka varor till er.

Vi kollar även upp företaget hos ett kreditupplysningsbolag, för att kunna analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden. Kunden läggs in där för att vi ska kunna fortsätta sälja varor/tjänster till kunden, så att vi får reda på om det skulle hända något med kunden som ändrar betalningsmöjligheterna.
Bank och kreditkortsföretag kan också få tillgång av personuppgifter vid betalningar.

När det kommer till marknadsföring, så analyserar vi kring ditt användande av vår hemsida www.hangsterfers.se.
Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtomkring i världen. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google.

Hangsterfer´s Sweden AB kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.


Säkerhet för dina personuppgifter
Hangsterfer´s Sweden AB strävar efter att skydda dina personuppgifter. På Hangsterfer´s Sweden AB hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder. Vi vidtar de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmälas till Datainspektionen. Och då ska vi även vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.


Cookies
En cookies är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och uppdatera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Vi använder oss av cookies för att underlätta analyser av trafiken på hangsterfers.se. Vi använder det även för att skapa en bättre användarupplevelse, det kan till exempel innebära att vi sparar informationen från tidigare besök på hangsterfers.se samt vilka sidor som besökts.


Dina rättigheter
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy.

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem till ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format. Hangsterfer´s Sweden AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. Då mailar du till info(@)hangsterfers.se och märker meddelandet med "Att: Dataskyddsombud" alternativ skickar du ett brev till:

Hangsterfer´s Sweden AB
Att: Dataskyddsombud
Enhörningsvägen 8A
281 43 HÄSSLEHOLM

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift bifogas.

Man kan även vända sig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om man anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av oss, www.datainspektionen.se.


Ändring av integritetspolicy
Ändring av integritetspolicyn kan ske när som helst. Den senaste versionen ligger alltid tillgänglig på vår hemsida, www.hangsterfers.se

Hört från kund

– Jag ringde till Hangsterfer´s som jag hoppades visste mer om detta och de hade en lösning som handlade om att byta skärvätskan för att slippa gaserna. Hangsterfer´s skärvätskeemulsion är helt fri från bor och aminosyra. Vi köpte in den och bytte skärvätska i maskinerna och de giftiga gaserna försvann. Idag när vi gör mätningar så ligger vi 100 ggr under gränsvärdena och allt är frid och fröjd.