gäng- och skärolja

hard-cut®

Hard-Cut® serien kännetecknas som den ultimata av högkvalitativa skäroljor, avsedd att göra de svåraste operationerna enklare och mer lönsamma. Förbättrar kvaliteten på arbetsstycket samt minskar verktygskostnaderna. Hard-Cut® 5418 är en enastående all-round skärolja som kan användas i längdsvarvar, fräsmaskiner samt även vid lättare stansning. Hard-Cut® NG, Next Generation® i Hard-Cut® serien, innehåller en kombination av syntetiska- och vegetabiliska föreningar samt derivat som minimerar slitaget mellan verktyg och arbetsstycke. Utan att kompromissa med andra funktioner som du förväntar dig!

missile lube®

Högpresterande smöjmedel av hög kvalitet fritt från klor och svavel. Kombinationen av syntetetisk och vegetabilisk teknologi ökar livslängden och förbättrar ytfinishen i en mängd olika bearbetningsoperationer. Högraffinerat råmaterial gör att Missile Lube® serien hjälper till och hålla maskinen ren samt minimerar mängden oljedimma/rök som operatören utsätts för. Ett giftfritt smörjmedel utan frätande ämnen gör det enkelt vid avfallshantering samtidigt som den är säker att använda för operatören.

superalltap

SuperAllTap®, den ultimata gängoljan utvecklad för gängskärning med tapp och även vid press-gängning i svåra material. Den speciella sammansättningen ger oöverträffad smörjning som i sin tur innebär längre verktygslivlängd och högre produktivitet. Att den är giftfri gör den säker att använda för operatören. SuperAllTap® är ytterst fördelaktig för användning i maskiner då den emulgerar med vatten och enkelt sköljs av och blandar in sig i det befintliga skärvätskesystemet.

cc® series

Hangsterfer’s CC 22 och CC 442 oljorna är framtagna för lätt till medelsvår metallbearbetning samt formpressningsoperationer. En billigare variant utan att göra avkall på den höga kvalitet som är genomgående i alla Hangsterfer´s produkter. Mycket goda smörjegenskaper ger hög produktivitet och längre verktygslivsläng samtidigt som den uppfyller alla miljökrav.

pc® series

Hangsterfer’s PC serie är baserad på avancerade teknologier som I huvudsak består av två delar, Very High Flash Point (VHF) och Polar Cutting (PC). När hastighet och matning maximeras genereras mycket höga temperaturer i bearbetningszonen på arbetsstycket. Som ett resultat är det som karaktäriseras av VHF mycket efterfrågat på grund av dess högre flampunkt. PC serien smörjer inte bara verktyget utan även materialet när det avverkas och ger på så vis ett flöde i hela processen som inte var möjligt med traditionell teknologi.