Crystal Brite EDM - giftfri gnistvätska

Några av fördelarna:

Gnistvätska för gnistning med elektroder
För både grov- och fingnistning
Kristallklar, luktfri
Ej brandfarlig
Reducerar efterbearbetning
Förbättrar filtrering
Minskar urkolning, kolrester och slagg
Giftfri
Inga mer vita händer, ej hudirriterande
Inte cancerogen
Ökar gnisthastigheten


Den speciella formeln för Crystal Brite EDM har bevisats framgångsrik vid gnistning med både låg och hög ampere. Den unika blandningen av ultra-rena råvaror med den senaste teknologin ger en kristallklar vätska med högt oxidationsmotstånd och extremt låg viskositet. Resultatet av detta är stabilitet vid hög ampere samt vid snabbspolning vid finbearbetning med snäva toleranser.

​Crystal Brite  EDM har idag den lägsta viskositeten av alla gnistvätskor på marknaden. Kombinationen av den låga gravitationen ger snabbare samt  mer effektiv spolning och filtrering. Resultatet blir ökad avverkning med så mycket som 30%. Filtreringen förbättras avsevärt då Crystal Brite EDM genererar avsevärt mindre urkolning och slagg. Alla filter varar längre och ytorna på detaljerna blir bättre då rester och slagg inte återvänder för att komma emellan elektroden och detaljen.

Andra fördelar är att Crystal Brite EDM är extremt säker och operatörsvänlig. Vätskan är luktfri och innehåller inga lösningsbaserade kolväten. Detta hjälper och förhindrar "vita händer" och andra hudirritationer som är associerade med lösningsmedel och reducerar exponeringen av oljedimma samt ångor.

produktinformation