Spindel & Hydraulik (Antiwear)

Antiwear serien finns i 9 olika viskositeter och är framtagen för att användas både som spindelolja och hydraulolja(inkluderar stångmagasin). Detta eliminerar behovet av att lagerhålla två separata oljor. Den primära egenskapen hos Antiwear är det faktum att den inte emulgerar i vatten och resultatet blir att den stöter bort skärvätska snabbare än produkter av lägre kvalitet. Den snabba avstötningen betyder i sin tur enklare separation av överskottsolja vid olika metoder för rening av skärvätskan, ex.vis skimmer, centrifug, filter etc.
Olja av högsta kvalitet som möter kraven enligt International Standards Organization (ISO) gällande maskinsmörjmedel. Alla Hangsterfer´s Antiwear produkter möter eller överträffar specifikationerna enligt Cincinnati Milacron P-68, P-69 & P-70.